Privacyverklaring

Inleiding

Dit is een kennisgeving over ons privacybeleid.

Wij respecteren uw privacy en we voeren een actief beleid om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens behandelen wanneer u onze website of mobiele applicatie bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt). Ook vindt u hier informatie over uw privacyrechten en welke wettelijke waarborgen u hebt.

Deze privacyverklaring bestaat uit meerdere hoofdstukken zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderwerpen die hieronder worden vermeld. Gebruik ook de Woordenlijst voor de betekenis van bepaalde termen die in deze verklaring worden gebruikt.

 1. Belangrijke informatie en informatie over ons
 2. Gegevens die wij over u verzamelen
 3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens
 6. Internationale overdracht
 7. Gegevensbeveiliging
 8. Bewaarperiode
 9. Uw wettelijke rechten
 10. Woordenlijst
 1. Belangrijke informatie en informatie over ons

  Doel van deze privacyverklaring

  Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van deze website of mobiele applicatie, met inbegrip van alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich bij ons registreert voor deelname aan de Diversity- en Selection-onderzoeken.

  Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen dan ook geen persoonsgegevens van kinderen.

  Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring samen met alle andere privacyverklaringen of verklaringen over verwerking leest die wij bij specifieke gelegenheden verstrekken wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is bedoeld als een aanvulling op de andere verklaringen en vervangt deze niet.

  Verwerkingsverantwoordelijke

  Gilead Sciences, Inc is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (in deze privacyverklaring ook "Gilead Sciences, Inc", "wij", "ons" of "onze" genoemd).

  Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u wilt gebruikmaken van uw rechten Uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen onder vermelding van uw dossiernummer en de onderstaande gegevens. Uw dossiernummer is vermeld in de e-mail met de contactgegevens van de praktijk van uw arts.

  Contactgegevens

  Onze contactgegevens zijn: Neonstone Limited: First Floor, Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Slough, Berkshire, SL3 8DS

  Volledige naam van rechtspersoon: Neonstone, LLC

  Naam of functie: Data Privacy Manager

  E-mailadres: privacy@neonstone.com

  Voor Australië en Nieuw-Zeeland:

  De privacyfunctionaris is verantwoordelijk voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Schriftelijke vragen over deze privacyverklaring, waaronder verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u richten aan de privacyfunctionaris (Privacy Officer), Gilead Sciences Pty Ltd, Level 6, 417 St Kilda Road, Melbourne, 3004 of AU.Privacy@gilead.com.

  Veranderingen in de privacyverklaring en uw plicht ons te informeren over wijzigingen

  Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 12 juli 2018.

  Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Laat het ons weten als uw persoonsgegevens tijdens uw relatie met ons veranderen. U hebt ook het recht om te vragen om correctie van uw gegevens. Neem contact met ons op als u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewijzigd.

  Koppelingen van derden

  Deze website kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op deze koppelingen klikt of deze koppelingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. We raden u aan om wanneer u onze website verlaat, de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

  De volgende koppeling bevat een overzicht van de onderzoekswebsites: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn

 2. Gegevens die wij over u verzamelen

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon waaraan die persoon kan worden herkend. Gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (geanonimiseerde gegevens) horen hier niet bij.

  Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen. Deze gegevens hebben wij onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Gegevens over identiteit zoals voornaam, achternaam, gebruikersnaam, geboortedatum en geslacht
  • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummers/mobiele nummers
  • Speciale categorieën persoonsgegevens zijn:
   • Klinische gegevens zoals:
    • Naam en symptoom van aandoening en toegediende geneesmiddelen, plannen voor zwangerschap/anticonceptie
    • Diagnose van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en andere gegevens die nodig zijn om uw geschiktheid voor deelname aan het onderzoek te kunnen vaststellen
    • Leeftijd (tussen de 18 en 75 jaar)
    • Symptomen in de afgelopen 6 maanden
    • Voorgeschiedenis van biologische geneesmiddelen
  • Technische gegevens zoals IP-adres, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en versie, ingestelde tijdzone en locatie, type en versie browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om op deze website te komen, en gebruiksgegevens, zoals gegevens over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt
  • Profielgegevens zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, feedback en antwoorden in vragenlijsten (waaronder geschiktheid voor deelname aan het onderzoek, uw medische instelling en het bezoekschema)
  • Gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt
  • Marketing- en communicatiegegevens zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en aan ons gelieerde derde partijen, en uw communicatievoorkeuren (bijvoorbeeld of u berichten over extra klinische onderzoeken wilt ontvangen)

  We verzamelen speciale categorieën persoonsgegevens zoals hierboven vermeld over u, waaronder gegevens over uw gezondheid. We verzamelen GEEN gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

  We verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen zijn afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet als zodanig beschouwd in de wet omdat ze niet direct of indirect uw identiteit prijsgeven. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke websitefunctie bezoekt. Als wij echter de samengevoegde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de samengevoegde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

  Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt

  Wanneer wij persoonsgegevens moeten verzamelen en u de gevraagde gegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij u geen toegang kunnen geven tot informatie over het onderzoek.

 3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

  We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, zoals:

  • Directe uitwisseling. U vult uw medische en contactgegevens in op een formulier of vermeldt deze in brieven, e-mail, telefonisch of anderszins. Hierbij horen de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u: verzoekt om deelname aan onze klinische onderzoeken;
   • een account met gebruikersnaam en wachtwoord maakt op onze website;
   • zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of publicaties;
   • vraagt om toezending van marketingmateriaal;r
   • ons feedback geeft.
  • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u met onze website communiceert, kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, acties en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogboeken en andere soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.
  • Derde partijen of openbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen zoals hieronder vermeld:
   • Technische gegevens van de volgende partijen:
    1. Aanbieders van analytische functies zoals Google die zijn gevestigd buiten de EU
    2. Aanbieders van advertentienetwerken zoals Google of Facebook die zijn gevestigd buiten de EU
    3. Aanbieders van zoekfuncties zoals Google die zijn gevestigd buiten de EU
 4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen indien dit is toegestaan door de wet. Verwerking van uw persoonsgegevens omvat onder meer het aanpassen, uitlijnen, wijzigen, combineren, raadplegen, vernietigen, openbaar maken door overdracht, verspreiden, wissen, organiseren, registreren, beperken, opvragen, opslaan, structureren, gebruiken of anderszins beschikbaar stellen van deze gegevens.

  Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  Verwerken en melden van bijwerkingen Communicatie over onze onderzoeken
  Communicatie van informatie over productveiligheid aan u Communicatie over marktonderzoek en productontwikkelingen
  Beheren van productkwaliteit en afhandelen van klachten Communicatie over productinformatie
  Beheren en bijhouden van wettelijk vereiste productregisters, waaronder het bijhouden van medische hulpmiddelen Communicatie over algemene gezondheidsinformatie (zoals informatie over bepaalde aandoeningen)
  Beheren en bijhouden van vrijwillige betrokkenheid van patiënten en ondersteunende platforms Bepalen van uw geschiktheid voor bepaalde producten, diensten of programma´s
  Beantwoorden van uw verzoeken om informatie, producten of diensten Organisatieplanning en -ontwikkeling (zoals interne communicatie, budgetten, administratie en projectmanagement)
  Toezien op naleving, faciliteiten en netwerkbeveiliging van ons bedrijf Beheren van voorlichtingsprogramma´s
  Interne onderzoeken naar mogelijk wangedrag of het niet naleven van ons beleid en onze procedures Bedrijfs- en marketingonderzoek
  Controleren van onze programma's en diensten op naleving Verifiëren van uw identiteit in uw interacties met ons
  Juridische procedures en onderzoeken door de overheid (bijvoorbeeld op grond van arrestatiebevelen, dagvaardingen en rechterlijke bevelen) Volgen van uw interacties (online en offline) met ons
  Gevolg geven aan onze wettelijke verplichtingen voor verwerking van persoonsgegevens Verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten
  Problemen met apparaten en applicaties oplossen Uitvoeren van statistische analyses
  Verwerken van betalingen en/of websitebeheer

  Toestemming

  In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij:

  • wij u expliciet om toestemming vragen wanneer u ons speciale categorieën persoonsgegevens verstrekt, zoals hierboven vermeld in het gedeelte ‎2. In dat geval geven we u de mogelijkheid om digitaal toestemming te geven. U hebt het recht om uw expliciete toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.
  • wij uw toestemming nodig hebben voor toezending van direct marketing van derden via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketingberichten te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

  Klik ‎10 voor meer informatie over de rechtsgronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

  Marketing

  Wij streven ernaar om u een keuze te geven met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name voor marketing en reclame. Wij hebben de volgende mechanismen voor de controle van persoonsgegevens ingesteld:

  Aanbiedingen van ons

  We kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te krijgen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Op grond daarvan beslissen wij welke producten, diensten en aanbiedingen mogelijk relevant voor u zijn (dit noemen wij marketing).

  U ontvangt marketingberichten van ons als u informatie van ons hebt aangevraagd of diensten van ons hebt ontvangen en u zich in beide gevallen niet hebt afgemeld voor het ontvangen van deze marketing.

  Marketing van derden

  We vragen uw uitdrukkelijke toestemming voordat we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden delen met een bedrijf buiten de Gilead Sciences, Inc. groep van bedrijven.

  Afmelden

  U kunt ons of de desbetreffende derden altijd verzoeken om de toezending van marketingberichten te staken door u aan te melden op de website en de relevante vakjes in of uit te schakelen of door te klikken op de optie Afmelden in een ontvangen marketingbericht of door op ieder gewenst moment contact met ons op te nemen.

  Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, heeft dit geen betrekking op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt door een van onze diensten af te nemen, een product of dienst te gebruiken of door andere transacties.

  U kunt te allen tijde besluiten uw toestemming of uitdrukkelijke toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken door contact met ons op te nemen op privacy@neonstone.com onder vermelding van uw dossiernummer.

  Cookies

  U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of toegang krijgen tot cookies. Via de instellingen van uw browser kunt u het plaatsen van cookies voorkomen (zie de Help bij uw browser voor instructies). Voorbeeld van hoe u de instellingen kunt aanpassen (in Internet Explorer): klik boven in de browser op de knop “Extra” en vervolgens op “Internetopties“ en “Privacy“. Houd er rekening mee dat als u cookies weigert of uitschakelt, u bepaalde delen van deze website niet meer kunt weergeven of dat deze niet goed zullen werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, gaat u naar cookiebeleid.

  Wijziging van het doel

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. Als u wilt weten hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen op privacy@neonstone.com, onder vermelding van uw dossiernummer.

  Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit vereist is door de wet.

 5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de derde partijen die hieronder zijn vermeld:

  • Interne derde partijen, zoals vermeld in de Woordenlijst
  • Externe derde partijen, zoals vermeld in de Woordenlijst
  • Bepaalde derde partijen, zoals Neonstone Ltd, OVH Ltd, die de ICT- en hostingdiensten leveren voor deze website en verwante ICT-diensten.

  Derde partijen aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa willen verkopen, overdragen of samenvoegen. Ook kunnen wij andere bedrijven aankopen of met deze bedrijven fuseren. Als zich een verandering in ons bedrijf voordoet, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens gebruiken op de manier zoals vermeld in deze privacyverklaring. Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

  Wij verstrekken met name de volgende persoonsgegevens aan derden:

  Ontvanger van persoonsgegevens (contactgegevens) Land waar ontvanger is gevestigd Verstrekte persoonsgegevens Doel waarvoor de ontvanger uw persoonsgegevens gebruikt Bewaarperiode
  Uw geselecteerde onderzoekslocatie https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn Leeftijd, geslacht, postcode, land, zwangerschap, anticonceptieplan, symptomengeschiedenis, medicatiegeschiedenis, e-mailadres, aandoeningen Contact met de patiënt opnemen en zijn/haar geschiktheid beoordelen tijdens een screeningbezoek indien bevestigd Voor de duur van het onderzoek

  Wij delegeren de verwerking van persoonsgegevens als volgt:

  Gedelegeerde Beschrijving van gedelegeerde diensten
  Neonstone Ltd. Levering van ICT- en hostingdiensten voor onze website en verwante ICT-diensten
  OVH Ltd. Levering van ICT- en hostingdiensten voor onze website en verwante ICT-diensten
 6. Internationale overdracht

  Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Gilead Sciences, Inc Group. Enkele databaselocaties bevinden zich mogelijk in landen die niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden als uw land. Al onze filialen zijn hoe dan ook verplicht om uw persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en onze procedures en beleid met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.

  Verklaring EU-VS- en Zwitsers-VS-privacyschild: Gilead Sciences, Inc en zijn filialen in de Verenigde Staten kunnen persoonsgegevens ontvangen van personen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Wij houden ons bij het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens afkomstig uit de EER en Zwitserland aan de beginselen van het EU-VS- en Zwitsers-VS-privacyschild. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de beginselen van het privacyschild, hebben de beginselen van het privacyschild voorrang. Ga voor meer informatie over het privacyschild naar https://www.privacyshield.gov/. Het arbitrage-instituut in New York, het International Centre for Dispute Resolution (ICDR), bemiddelt als derde partij in onze naam bij geschillen, zoals vereist door het Privacyschild-verdrag. Als u een klacht hebt over onze naleving van het privacyschild, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons of met het ICDR op http://go.adr.org/privacyshield.html. In bepaalde omstandigheden kunt u een beroep doen op bindende arbitrage. Wij zijn gebonden aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van het ministerie van Handel van de Verenigde Staten (FTC) met betrekking tot onze naleving van de beginselen van het privacyschild.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan de derde partijen met wie wij een contract afsluiten om namens ons diensten te verlenen voor het uitvoeren van activiteiten of functies die verband houden met het doel van verwerking van uw persoonsgegevens dat hierboven is beschreven. Deze overdracht van gegevens omvat onder meer de overdracht van persoonsgegevens naar klinische onderzoekslocaties over de hele wereld. Onze derden zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met inbegrip van het hebben van een geldig mechanisme voor grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens binnen de EU, waaronder het ´adequaatheidsbesluit´ van de Europese Commissie, certificering voor het EU-VS- en/of Zwitsers-VS-privacyschild, en/of gebondendheid door EU-modelcontractbepalingen.

  Voor meer informatie over onze grensoverschrijdende overdracht van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op privacy@neonstone.com, onder vermelding van uw dossiernummer.

 7. Gegevensbeveiliging

  Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of geopend door onbevoegden, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden voor wie dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen uitvoeren. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en ze zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

  Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de desbetreffende toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 8. Bewaarperiode

  Hoe lang bewaart u mijn persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens 5 jaar, tenzij de gegevens van rechtswege langer bewaard moeten worden.

  Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

  Details over de bewaartermijnen voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens vindt u in ons bewaarbeleid dat u kunt opvragen door contact met ons op te nemen.

  Bij het verwijderen van persoonsgegevens nemen wij de volgende commercieel redelijke en technisch mogelijke maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden hersteld en gereproduceerd:

  • Digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten worden permanent verwijderd met een technische methode waardoor de bestanden niet hersteld kunnen worden.
  • Overige dossiers, afdrukken, documenten of andere opnamemedia worden versnipperd of verbrand.
 9. Uw wettelijke rechten

  In bepaalde gevallen hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage van uw persoonsgegevens (ook wel ´toegangsverzoek van betrokkene´ genoemd). Hiermee kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij van u hebben en controleren dat wij deze rechtmatig verwerken.
  • Recht op rectificatie van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren. Wij moeten de nieuwe aangeleverde gegevens echter wel controleren op juistheid.
  • Recht op vergetelheid van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met de verwerking ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd aan uw verzoek om verwijdering kunnen voldoen vanwege specifieke juridische redenen die wij u zullen meedelen op het moment dat u een dergelijk verzoek indient.
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen te beperken: (a) u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen (b) u wilt dat wij de gegevens bewaren terwijl wij ze niet meer nodig hebben omdat u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of (c) u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of wij dwingende legitieme en juridische redenen hebben om ze te gebruiken.
  • Recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan u of een derde partij. Wij zullen uw persoonsgegevens aan u of de geselecteerde derde partij overdragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde gegevens die wij met uw toestemming verwerken óf gebruiken om een overeenkomst met u uit te voeren.
  • Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvindt voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer leveren. Wij laten u weten of dat zo is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

  Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen, onder vermelding van uw dossiernummer, op privacy@neonstone.com.

  Geen kosten verschuldigd

  U hoeft niet te betalen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (of om een ander recht uit te oefenen). Wij kunnen uw verzoek echter afwijzen als het duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is.

  Wat hebben wij van u nodig?

  Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op inzage in uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Deze veiligheidsmaatregel zorgt dat uw persoonsgegevens niet kunnen worden ingezien door onbevoegden. Wij kunnen ook contact met u opnemen voor meer informatie over uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

  Antwoordtermijn

  Wij streven ernaar om binnen 10 dagen te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het iets langer duren dan 10 dagen als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. Wij zullen u daarover inlichten en op de hoogte houden.

 10. Woordenlijst

  RECHTSGRONDSLAG

  Uitvoering van een overeenkomst betekent de verwerking van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

  Voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichting betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij moeten voldoen.

  DERDE PARTIJEN

  Externe derde partijen

  • Dienstenaanbieders die handelen als gegevensverwerkers, gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en ICT- en systeembeheerdiensten aanbieden.
  • Professionele adviseurs die handelen als gegevensverwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars gevestigd in de Verenigde Staten die adviesdiensten, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
  • De volgende koppeling bevat een overzicht van de onderzoekswebsites: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn