Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

Az alábbiakban az adatvédelmi tájékoztatónkat olvashatja.

Vállalatunk tiszteletben tartja az Ön magánszféráját, és elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez az adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről, amikor Ön a webhelyünkre látogat vagy mobilalkalmazásunkat veszi igénybe (függetlenül attól, hogy honnan érkezik a webhelyre), valamint tájékoztatást ad az Ön adatvédelmi jogairól és a jogszabályok által biztosított védelemről.

Ez az adatvédelmi tájékoztató több fejezetből áll, az egyes fejezetekre külön is rákattinthat. A tájékoztatóban használt egyes kifejezések értelmezéséhez vegye figyelembe a Szószedetet is.

 1. Fontos információk/Kik vagyunk?
 2. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?
 3. Hogyan gyűjtünk Öntől személyes adatokat?
 4. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?
 5. Az Ön személyes adatainak közlése
 6. Nemzetközi továbbítás
 7. Adatbiztonság
 8. Adatmegőrzés
 9. Az Ön jogai
 10. Szószedet
 1. Fontos információk/Kik vagyunk?

  Az adatvédelmi tájékoztató célja

  Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük, hogy amikor Ön a webhelyünket vagy a mobilapplikációnkat használja, hogyan gyűjtünk Öntől személyes adatokat és hogyan kezeljük azokat, beleértve az Ön által a Diversity és a Selection vizsgálatokban való részvételhez szükséges regisztráció során megadott adatokat is.

  Ez a webhely nem gyermekek számára készült; szándékoltan nem gyűjtünk gyermekekkel kapcsolatos adatokat.

  Fontos, hogy ezen adatvédelmi tájékoztató mellett olvassa el a többi olyan adatvédelmi vagy adatkezelési tájékoztatót is, melyeket azon alkalmakkor bocsátunk a rendelkezésére, amikor személyes adatokat gyűjtünk Öntől vagy személyes adatait kezeljük. Így teljes körűen tájékozódhat arról, hogyan és miért használjuk az Ön adatait. Ez az adatvédelmi tájékoztató kiegészíti a többi tájékoztatót, és nem célja, hogy felülírja azokat.

  Adatkezelő

  A Gilead Sciences Inc (a továbbiakban: „Gilead Sciences Inc", vagy „mi”, „bennünket”, „nekünk” stb.) az Ön személyes adatainak kezelője és felelős ezen adatokért.

  Ha kérdése van ezen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, beleértve azt is, ha a jogait (Az Ön jogai) kívánja gyakorolni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az adatnyilvántartási száma feltüntetésével, az alábbi adatokat használva. Az adatnyilvántartási szám az orvosa munkahelyi elérhetőségi adatait tartalmazó e-mailben szerepel.

  Elérhetőségi adatok

  Teljeskörű megnevezés: Neonstone Limited: First Floor, Unit 5D, Langley Business Centre, Station Road, Slough, Berkshire, SL3 8DS

  Jogi személy teljes neve: Neonstone, LLC

  Név vagy beosztás: Adatvédelmi tisztviselő

  E-mail cím privacy@neonstone.com

  Ausztrália és Új-Zéland esetében:

  Az ezen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban felmerülő kérdésekben az adatvédelmi tisztviselő illetékes. Ha Önnek bármilyen kérdése van ezen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, beleértve a törvény által biztosított jogainak gyakorlását is, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbi címen: Gilead Sciences Pty Ltd, Level 6, 417 St Kilda Road, Melbourne, 3004 vagy AU.Privacy@gilead.com.

  Az adatvédelmi tájékoztató módosításai és az Ön tájékoztatási kötelezettsége az adataiban beállt változásokkal kapcsolatban

  Ezt a verziót 2018. július 12-én frissítettük utoljára.

  Fontos, hogy az Önnel kapcsolatban általunk tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, értesítsen minket, ha együttműködésünk időtartama alatt a személyes adataiban változás áll be. Ezenkívül Önnek jogában áll kérni adatainak módosítását vagy frissítését. Ha módosítani szeretné adatait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

  Harmadik felek hivatkozásai

  Ez a weboldal tartalmazhat harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat, beépülő modulokat és alkalmazásokat. Ha Ön rákattint ezekre a linkekre, vagy engedélyezi ezeket a kapcsolódásokat, azzal engedélyezheti harmadik felek számára, hogy Öntől adatokat gyűjtsenek, vagy azokat megosszák. Ezeket a harmadik felek által üzemeltetett webhelyeket nem tudjuk ellenőrizni, és nem vállalunk felelősséget az adatvédelmi szabályaikért. Javasoljuk, hogy amikor elhagyja a weboldalunkat, minden esetben olvassa el az Ön által meglátogatni kívánt webhely adatvédelmi tájékoztatóját.

  Az alábbi linken megtalálja a kutatóhelyek felsorolását: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn

 2. Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

  Személyes adatnak vagy személyes információnak tekinthető minden olyan, valamely személyre vonatkozó információ, amely alapján az adott személy beazonosítható. Nem tartoznak ide azon adatok, melyek azonosító jellegét megszüntették (anonimizált adatok).

  Különféle személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk Önnel kapcsolatban, melyeket az alábbiak szerint csoportosítunk:

  • Személyazonosító Adatok, úgymint vezetéknév, keresztnév, felhasználónév vagy ahhoz hasonló azonosító, születési idő, nem
  • Kapcsolattartási Adatok, úgymint lakcím, e-mail cím, telefonszám/mobiltelefonszám
  • Személyes Adatok Különleges Kategóriái (vagy Különleges Kategóriákba Tartozó Személyes Adatok):
   • Klinikai Adatok, többek között:
    • Betegség neve és tünetei, alkalmazott gyógyszerek, terhesség/fogamzásgátlási tervek
    • Crohn-betegség vagy colitis ulcerosa diagnózisa, valamint a vizsgálatban történő részvételre való alkalmasság megállapításához szükséges egyéb információk;
    • Életkor (18 és 75 év között)
    • Az elmúlt 6 hónapban észlelt tünetek, és
    • alkalmazott-e biológiai terápiát.
  • Műszaki Adatok: IP cím, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, időzóna-beállítás és földrajzi hely, böngésző beépülőmodul-típusai és verziói, operációs rendszer és platform, valamint minden egyéb technológia, amely a webhely elérésére használt eszközén található, használati adatok, többek között arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a webhelyünket, termékeinket és szolgáltatásainkat.
  • Profiladatok: az Ön felhasználóneve és jelszava, visszajelzései és kérdőívekre adott válaszai (többek között a vizsgálatban történő részvételre való alkalmassággal, gyógykezelő intézményével és konzultációs időbeosztásával kapcsolatban).
  • Használati Adatok: azzal kapcsolatos információk, hogy Ön hogyan használja a webhelyünket, termékeinket és szolgáltatásainkat
  • Marketing- és Kommunikációs Adatok: milyen formában kíván reklámcélú anyagokat kapni tőlünk és a velünk kapcsolatban álló harmadik felektől, valamint milyen preferenciái vannak a tájékoztatás terén (pl. szeretne-e tájékoztatást kapni további klinikai vizsgálatokról)

  Amint azt fentebb említettük, Különleges Kategóriákba Tartozó Személyes Adatokat is gyűjtünk Öntől, például az egészségével kapcsolatos adatokat. NEM gyűjtünk azonban adatokat a büntetett előélettel kapcsolatban

  Gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk továbbá Összesített (aggregált) Adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat különböző célokra. Az Összesített Adatok az Ön személyes adatain is alapulhatnak, de a jogszabályi rendelkezések szerint az összesített adatok nem minősülnek személyes adatnak, mivel ezen adatok alapján Önt sem közvetlenül, sem közvetve nem lehet azonosítani. Összesíthetjük például az Ön Használati Adatait annak kiszámítása érdekében, hogy a webhely egy adott szolgáltatását a felhasználóknak hány százaléka veszi igénybe. Ha azonban az Összesített Adatokat kombináljuk vagy összekapcsoljuk az Ön személyes adataival oly módon, hogy azáltal Ön közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, a kombinált adatokat személyes adatokként, ezen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezeljük.

  Ha Ön nem adja meg a személyes adatait

  Ha Ön nem adja meg nekünk azokat a személyes adatait, melyekre szükségünk van, előfordulhat, hogy nem tudunk Önnek hozzáférést biztosítani a vizsgálati információkhoz.

 3. Hogyan gyűjtünk Öntől személyes adatokat?

  Több módszerrel is gyűjtünk adatokat Öntől és Önről, nevezetesen:

  • Közvetlen kommunikációval: Ön megadhatja nekünk Kapcsolattartási és Egészségügyi Adatait formanyomtatványok kitöltésével, vagy pedig telefonon, postai vagy e-mailes levelezésen keresztül vagy egyéb módon. Ide tartoznak azok a személyes adatok, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor Ön:
   • a klinikai vizsgálatainkban való részvételre jelentkezik;
   • bejelentkezési névvel és jelszóval felhasználói fiókot hoz létre a webhelyünkön;
   • feliratkozik a hírleveleinkre vagy közleményeinkre;
   • kéri, hogy küldjünk Önnek reklámanyagot; vagy
   • visszajelzést ad nekünk.
  • Automatizált technológiák vagy interakciók. Mialatt Ön a webhelyünket használja, automatikusan gyűjthetünk Öntől Műszaki Adatokat az Ön berendezésével, böngészési tevékenységével és böngészési szokásaival kapcsolatban. Ezeket a személyes adatokat cookie-k, szervernaplók és hasonló eszközök segítségével gyűjtjük. Akkor is szerezhetünk Önről Műszaki Adatokat, amikor Ön a cookie-jaink révén más webhelyekre látogat. Ezzel kapcsolatban a cookie-használati szabályzatunk cookie-használati szabályzata tartalmaz bővebb tájékoztatást.
  • Harmadik felek vagy nyilvánosan hozzáférhető források. Személyes adatokat különböző harmadik felektől és nyilvános forrásokból is szerezhetünk Önről, nevezetesen:
   • Műszaki Adatokat az alábbi felektől:
    1. az EU területén kívüli elemzési szolgáltatók, pl. a Google;
    2. az EU területén kívüli hirdetési szolgáltatók, pl. a Google vagy a Facebook; és
    3. keresési információkat szolgáltató, az EU területén kívüli cégek, pl. a Google.
 4. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait csak abban az esetben használjuk, ha a jogszabályok ezt számunkra lehetővé teszik. Az Ön Személyes Adatainak kezelése magában foglalja ezen adatok átalakítását, összehangolását, megváltoztatását, összekapcsolását, az adatokba való betekintést, az adatok megsemmisítését, továbbításuk vagy terjesztésük útján történő közzétételüket, törlésüket, rendszerezésüket, rögzítésüket, korlátozásukat, lekérdezésüket, tárolásukat, tagolásukat, felhasználásukat vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételüket.

  Személyes adatait általában az alábbi esetekben használjuk:

  Nemkívánatos események feldolgozása és jelentése A vizsgálatainkkal kapcsolatos kommunikáció
  Termékbiztonságossági információk közlése Önnel Piackutatással és termékfejlesztéssel kapcsolatos kommunikáció
  Termékminőség-menedzsment és panaszkezelés Termékbiztonsági információkkal kapcsolatos kommunikáció
  Törvényileg előírt terméknyilvántartás vezetése, beleértve az orvostechnikai eszközök nyomon követését Általános egészségügyi tájékoztatást tartalmazó közlemények (pl. egyes betegségekről szóló tájékoztatás)
  A betegek önkéntes szerepvállalását elősegítő és a betegeket támogató platformok működtetése Annak meghatározása, hogy Ön részesülhet-e bizonyos termékekből vagy szolgáltatásokból, illetve részt vehet-e bizonyos programokban
  Az Ön tájékoztatás, termékek vagy szolgáltatások iránti kérésére való reagálás Szervezéssel kapcsolatos tervezés és fejlesztés (pl. belső kommunikáció, költségvetés, adminisztráció és projektmenedzsment)
  Vállalatunk megfelelőségi, valamint létesítmény- és hálózatbiztonsági céljai Oktatási programok adminisztrációja
  Az esetleges kötelességszegések vagy a szabályzataink és eljárásaink be nem tartásának kivizsgálása Üzleti és marketingcélú kutatások
  Programjaink és szolgáltatásaink megfelelőségének ellenőrzése Az Ön személyazonosságának megállapítása és ellenőrzése a velünk folytatott kommunikációja során
  Jogi eljárás és hatósági vizsgálat (házkutatási parancs, adatbekérés vagy bírósági végzés alapján) Az Ön velünk folytatott (online és egyéb) kommunikációjának nyomon követése
  Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése törvény által előírt kötelezettségünk Termékeink és szolgáltatásaink javítása és fejlesztése
  Eszközök és alkalmazások diagnosztikája Statisztikai elemzés
  Fizetés feldolgozása; és/vagy webhely adminisztrációja

  Hozzájárulás

  Az érintettek hozzájárulására általában véve nem támaszkodunk jogalapként a személyes adatok kezelésében, az alábbi eseteket kivéve:

  • kifejezett hozzájárulását kérjük személyes adatainak kezeléséhez, amennyiben Ön a fenti 2. pontban ismertetett, Különleges Kategóriákba Tartozó Személyes Adatokat ad meg nekünk. Amikor kifejezett hozzájárulását kérjük, lehetőséget biztosítunk hozzájárulása elektronikus úton történő megadására. Kifejezett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ehhez elegendő felvennie velünk a kapcsolatot.
  • hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy harmadik felek közvetlen marketingcélú megkereséseit elküldhessük Önnek e-mailben vagy SMS-ben. A marketingcélú megkeresésekhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot.

  Kattintson ide 10, ha további információt szeretne arról, hogy milyen jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatainak kezelése során.

  Marketing

  Törekszünk arra, hogy több választási lehetőséget is biztosítsunk Önnek személyes adatai bizonyos felhasználásait illetően, különösen a marketing és a reklámozás terén. Az alábbi személyesadat-kezelési mechanizmusokat alakítottuk ki:

  Promóciós ajánlatok vállalatunk részéről

  Az Ön Személyazonosító, Kapcsolattartási, Műszaki, Használati és Profiladatai alapján képet alkotunk arról, hogy Önt mi érdekelheti vagy mire lehet szüksége. Ennek alapján döntjük el, hogy mely termékek, szolgáltatások és ajánlatok lehetnek az Ön számára érdekesek (ezt nevezzük marketingnek).

  Ön abban az esetben kap tőlünk marketingcélú információs anyagokat, ha tájékoztatást kért tőlünk, vagy valamilyen szolgáltatást nyújtunk Önnek, és Ön egyik esetben sem jelezte kifejezetten, hogy nem kíván tőlünk ilyen anyagokat kapni.

  Harmadik felek marketingcélú anyagai

  Mielőtt marketingcélból megosztanánk az Ön személyes adatait a Gilead Sciences, Inc. csoporton kívüli egyéb vállalatokkal, mindig kikérjük az Ön kifejezett hozzájárulását („opt-in”).

  Reklámanyagok elutasítása

  Ön bármikor kérheti vállalatunktól vagy harmadik felektől, hogy ne küldjenek Önnek több marketingcélú üzenetet. Ezt többféleképp is megteheti: vagy bejelentkezik a webhelyre, és módosítja a reklámanyagokkal kapcsolatos beállításait a megfelelő mező bejelölésével vagy a jelölés eltávolításával, vagy rákattint a marketingcélú üzenetekben lévő leiratkozó („opt-out”) linkre, vagy pedig bármikor kapcsolatba léphet velünk ez ügyben.

  Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem kéri ezeket a marketingcélú üzeneteket, ez nem érinti azokat a személyes adatait, amelyeket valamely szolgáltatásunk kérése, termékünkkel/szolgáltatásunkkal kapcsolatos tapasztalata vagy egyéb ügylet kapcsán adott meg nekünk.

  Hozzájárulását vagy kifejezett hozzájárulását bármikor visszavonhatja azáltal, hogy jelzi ezt nekünk a privacy@neonstone.com e-mail címen, az e-mailben feltüntetve az adatnyilvántartási számát.

  Cookie-k

  Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a böngésző cookie-kat vagy azok egy részét, vagy figyelmeztesse Önt, ha a webhelyek cookie-t küldenek az Ön gépére. Letilthatja a cookie-k küldését, ha módosítja a böngészője beállításait (ennek módjáról a böngészője „Segítség″ menüpontjában tájékozódhat). Íme egy példa, hogy hogyan módosíthatja a beállításokat (az Internet Explorer esetében): Kattintson a böngésző felső részén található „Tool″ („Eszközök″) gombra > Internet Option (Internetbeállítások) > Personal Information (Személyes adatok). Tájékoztatjuk, hogy ha kikapcsolja vagy elutasítja a cookie-kat, a webhely egyes részei nem lesznek elérhetőek vagy nem fognak megfelelően működni. Bővebb tájékoztatást az alábbi dokumentumban talál cookie-használati szabályzata.

  A cél megváltoztatása

  Személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyre gyűjtöttük őket. Ha tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy az új adatkezelési cél mennyiben összeegyeztethető az eredeti céllal, kérjük, keressen meg bennünket az alábbi e-mail címen, az adatnyilvántartási száma feltüntetésével: privacy@neonstone.com

  Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a fenti szabályoknak megfelelően az Ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül is kezelhetjük, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket.

 5. Az Ön személyes adatainak közlése

  Előfordulhat, hogy személyes adatait meg kell osztanunk az alább felsorolt felekkel:

  • Belső Harmadik Felek, az alábbi helyen felsorolva: Szószedet
  • Külső Harmadik Felek, az alábbi helyen felsorolva: Szószedet
  • Olyan konkrét harmadik felek, például a Neonstone Ltd és az OVH Ltd, amelyek ezen webhely vonatkozásában informatikai üzemeltetési szolgáltatásokat és kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat nyújtanak.

  Olyan harmadik felek, amelyeknek üzletünk vagy eszközeink egy részét eladhatjuk, azokat átruházhatjuk rájuk vagy egyesíthetjük azokat ezen felek üzletrészével vagy eszközeivel. Az is előfordulhat, hogy a mi vállalatunk kíván megszerezni más üzletrészt vagy egyesülni más vállalatokkal. Amennyiben a vállalatunknál ilyen változás áll be, az új tulajdonosok az ezen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően ugyanúgy felhasználhatják az Ön személyes adatait. MInden harmadik féltől megköveteljük, hogy tartsa tiszteletben az Ön személyes adatainak biztonságát, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően bánjon azokkal. Harmadik fél szolgáltatóinknak nem engedélyezzük, hogy az Ön személyes adatait saját céljaikra használják; kizárólag azt engedélyezzük nekik, hogy az Ön személyes adatait meghatározott célokból, az utasításainknak megfelelően kezeljék.

  Személyes adatokat az alábbiak szerint adunk meg harmadik feleknek:

  Személyes Információk Átvevője (Kapcsolattartási Adatok). Az Átvevő Helye Szerinti Ország Megadott Személyes Adatok A Célok, melyekre az Átvevő a Személyes Adatokat használja. Adatmegőrzési Időszak
  Az Ön kijelölt Vizsgálóhelye https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn Életkor, nem, irányítószám, ország, terhesség, fogamzásgátlási tervek, korábbi tünetek, korábbi gyógyszeres kezelés, e-mail cím, betegségek A beteg utánkövetése és részvételi alkalmasságának további vizsgálata szűrővizsgálattal, megerősítés esetén A vizsgálat időtartama

  Személyes adatok kezelésével az alábbi feleket is megbízzuk:

  Megbízott Kiszervezett Szolgáltatások Leírása
  Neonstone Ltd. Webhelyünkhöz fűződő informatikai üzemeltetési szolgáltatások és kapcsolódó informatikai szolgáltatások nyújtása
  OVH Ltd. Webhelyünkhöz fűződő informatikai üzemeltetési szolgáltatások és kapcsolódó informatikai szolgáltatások nyújtása
 6. Nemzetközi továbbítás

  Személyes adatait megosztjuk a Gilead Sciences, Inc Group vállalatcsoporton belül. Előfordulhat, hogy az adatbázisok egy része olyan országokban található, ahol a személyes adatok jogszabályi védelme nem ugyanolyan, megfelelő szintű, mint az Ön országában. Ennek ellenére minden leányvállalatunk köteles az Ön személyes adatait ezen adatvédelmi tájékoztatónak, valamint az egyéb adatvédelmi szabályzatainknak és eljárásainknak megfelelően kezelni.

  Tájékoztató az EU-USA és a Svájc-USA adatvédelmi pajzsról: A Gilead Sciences, Inc és az USA területén működő leányvállalatai fogadhatják az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban élő magánszemélyek személyes adatait. Megfelelünk az EU-USA és a Svájc-USA adatvédelmi pajzs elveinek az EGT-ből és Svájcból származó személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése tekintetében. Amennyiben ezen adatvédelmi szabályzat valamely rendelkezése ellentétes az adatvédelmi pajzs elveivel, az adatvédelmi pajzs elvei az irányadók. Az adatvédelmi pajzs keretrendszeréről itt talál bővebb információt: https://www.privacyshield.gov/. Az adatvédelmi pajzs keretrendszerében előírtaknak megfelelően független vitarendezési szervként a Nemzetközi Vitarendezési Központot (International Centre for Dispute Resolution, ICDR) vesszük igénybe. Amennyiben Ön szerint nem teljesítjük megfelelően az adatvédelmi pajzs előírásait, ezt közvetlenül nekünk is jelezheti, vagy az ICDR-hez is fordulhat az alábbi címen: http://go.adr.org/privacyshield.html . Egyes esetekben kötelező erejű választottbírósági döntést is kérhet. Az adatvédelmi pajzs elveinek betartása tekintetében az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága vizsgálati és végrehajtási hatáskörrel bír felettünk.

  Személyes adatait továbbíthatjuk azon harmadik feleknek, amelyekkel szolgáltatási szerződést kötöttünk a fentebb ismertetett adatkezelési célokat szolgáló, az Ön személyes adatait érintő tevékenységek végzésére vagy funkciók ellátására vonatkozóan. Ez az adattovábbítás magában foglalja többek között a személyes adatoknak a világ bármely részén található klinikai vizsgálati helyszínekre történő továbbítását. Ezen harmadik felek szerződéses kötelezettséget vállaltak a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésre, beleértve azt, hogy megfelelő határon átnyúló adattovábbítási mechanizmussal kell rendelkezniük az EU-ból származó személyes adatok fogadására; ennek meglétét igazolhatja az Európai Bizottság megfelelőségi igazolása, az EU-USA és/vagy Svájc-USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítás, és/vagy az európai uniós jog szerinti általános szerződési feltételek aláírása velünk.

  Ha további tájékoztatást szeretne kapni személyes adatainak határon átnyúló továbbításáról, kérjük, írjon nekünk az alábbi e-mail címre, feltüntetve adatnyilvántartási számát: privacy@neonstone.com

 7. Adatbiztonság

  Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk személyes adatainak véletlen elvesztését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, jogosulatlan felhasználásukat, megváltoztatásukat vagy közlésüket. Továbbá az Ön személyes adataihoz csak azok az alkalmazottaink, ügynökeink, szerződéses partnereink és egyéb harmadik felek férhetnek hozzá, akiknek ez a munkájához szükséges. Az Ön személyes adatait kizárólag a mi utasításunk alapján kezelik, és titoktartási kötelezettség terheli őket.

  Megfelelő eljárásokat vezettünk be a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére, és az incidensekről tájékoztatjuk Önt és az esetlegesen érintett szabályozó hatóságot, ha erre jogszabály kötelez bennünket.

 8. Adatmegőrzés

  Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait csak 5 évig őrizzük meg, kivéve, ha a hosszabb megőrzésnek jogszerű indoka van.

  A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és érzékeny voltát, az Ön személyes adatainak jogosulatlan használatából vagy közléséből származó potenciális kockázatokat, a személyes adatai kezelésének célját, valamint hogy el tudjuk-e érni ezeket a célokat más eszközökkel is, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

  A személyes adatok különböző aspektusaival kapcsolatos megőrzési időszakokról bővebben is olvashat adatmegőrzési szabályzatunkban, melyet kérésre a rendelkezésére bocsátunk.

  A személyes adatok megsemmisítésekor megteszünk minden, pénzügyi szempontból észszerű és technikailag lehetséges lépést a személyes adatok végleges és helyreállíthatatlan törlése érdekében, az alábbiak szerint:

  • A személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat véglegesen törölni kell oly módon, amely kizárja a fájlok visszaállításának lehetőségét; és
  • Az egyéb feljegyzéseket, kinyomtatott anyagokat, dokumentumokat és egyéb, rögzítésre alkalmas eszközöket iratmegsemmisítővel vagy elégetés révén kell megsemmisíteni.
 9. Az Ön jogai

  Az adatvédelmi jogszabályok biztosítanak Önnek bizonyos jogokat a személyes adataival kapcsolatban:

  • Hozzáférés kérése a személyes adatokhoz (más néven „az érintett hozzáférési kérelme”). Ez azt jelenti, hogy Ön másolatot kérhet a nálunk tárolt személyes adatairól, és ellenőrizheti, hogy jogszerűen kezeljük-e azokat.
  • Az általunk tárolt személyes adatok helyesbítésének kérése. Önnek joga van a hiányos vagy pontatlan adatainak helyesbítéséhez, bár előfordulhat, hogy az Ön által újonnan megadott adatok pontosságát ellenőriznünk kell.
  • Személyes adatai törlésének kérése. Önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha már nem áll fenn megfelelő indok az adatainak kezelésére. Joga van továbbá kérni személyes adatainak törlését vagy eltávolítását abban az esetben, ha sikeresen élt az adatkezelés elleni tiltakozás jogával (lásd lent), ha adatait jogellenesen kezeltük, vagy ha személyes adatait a helyi jogszabályoknak való megfelelés érdekében kell törölnünk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy egyes jogilag indokolt esetekben nem tudjuk teljesíteni a törlési kérelmét; erről a kérelme benyújtásakor tájékoztatjuk Önt.
  • A személyes adatok kezelésének korlátozására irányuló kérés. Önnek jogában áll kérni, hogy személyes adatainak kezelését függesszük fel az alábbi esetekben: a) Ön meg akar győződni az adatok pontosságáról; b) nekünk már nincsen szükségünk az adataira, de Önnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van arra, hogy az adatait megőrizzük; vagy c) Ön tiltakozott az ellen, hogy az adatait felhasználjuk, de nekünk ellenőriznünk kell, hogy nem áll-e fenn olyan jogszerű, törvényi indok, amely az Ön tiltakozását felülírja.
  • A személyes adatoknak az Ön részére vagy harmadik fél részére történő továbbításának kérése. A személyes adatait strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formában továbbítjuk Önnek vagy az Ön által választott harmadik félnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a jog csak azokra az automatizált információkra terjed ki, amelyek használatát Ön eredetileg engedélyezte nekünk, vagy amelyeket az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használtunk.
  • A hozzájárulás visszavonása, amennyiben a személyes adatai kezeléséhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. A hozzájárulás visszavonása azonban nincs hatással a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségére. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek. Amennyiben ez a helyzet áll fenn, a hozzájárulása visszavonásakor tájékoztatjuk erről.

  Ha gyakorolni kívánja a fentebb említett jogait, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba adatnyilvántartási számának megadásával az alábbi e-mail címen: privacy@neonstone.com.

  Nem számítunk fel díjat

  A személyes adataihoz való hozzáférést (vagy a többi joga gyakorlását) díjmentesen biztosítjuk az Ön számára. A kérése teljesítését azonban megtagadhatjuk, ha kérése egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő jellegű.

  Mire van szükségünk Öntől?

  Személyazonossága megállapításához és a személyes adataihoz való hozzáférési joga (vagy egyéb jogai) gyakorlásának biztosításához szükségünk van Öntől bizonyos információkra. Ez egy biztonsági intézkedés, amellyel garantálni tudjuk, hogy a személyes adatait nem közöljük illetéktelen személyekkel. Kérésének gyorsabb teljesítése érdekében további információkat is kérhetünk Öntől.

  Válaszadási határidő

  Minden jogos kérelmet 10 napon belül igyekezünk megválaszolni. Egyes esetekben azonban 10 napnál többre lehet szükségünk, ha az Ön kérése különösen bonyolult, vagy több kérelmet is benyújtott. Ebben az esetben értesítjük erről, és folyamatosan tájékoztatjuk a legújabb fejleményekről.

 10. Szószedet

  JOGALAP

  Szerződés teljesítése: az Ön adatainak kezelése abban az esetben, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy ilyen szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

  Jogszabályból eredő kötelezettség teljesítése: az Ön személyes adatainak kezelése abban az esetben, ha az a Gilead Sciences, Inc-re vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

  HARMADIK FELEK

  Külső Harmadik Felek

  • Az Egyesült Királyságban és Franciaországban működő, adatfeldolgozói minőségben eljáró szolgáltatók, amelyek IT és rendszeradminisztrációs szolgáltatásokat nyújtanak.
  • Az Egyesült Államokban működő professzionális tanácsadók - jogászok, banki szakemberek, auditáló és biztosítócégek, akik/amelyek adatfeldolgozói vagy társ-adatkezelői minőségben járnak el, és tanácsadást, valamint banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak számunkra.
  • Az alábbi linken megtalálja a kutatóhelyek felsorolását: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn