Prohlášení o ochraně soukromí

Úvod

Vítá Vás naše prohlášení o ochraně soukromí.

Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se chránit Vaše osobní data. Toto prohlášení o ochraně soukromí Vás informuje o způsobu, jakým hlídáme Vaše osobní údaje, když navštívíte naši internetovou stránku nebo mobilní aplikaci (bez ohledu na to, odkud je navštěvujete). Zároveň Vám představí Vaše práva a zákony, které Vás chrání.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je rozděleno do kapitol, takže níže se můžete proklikat k jeho jednotlivým částem. Použijte také glosář k pochopení některých termínů použitých v tomto prohlášení.

 1. Důležité informace a kdo jsme
 2. Údaje, které o Vás sbíráme
 3. Jak jsou Vaše osobní údaje shromažďovány?
 4. Jak využíváme Vaše osobní údaje
 5. Prozrazení Vašich osobních údajů
 6. Mezinárodní přesuny
 7. Zabezpečení údajů
 8. Retence dat
 9. Vaše práva
 10. Glosář
 1. Důležité informace a kdo jsme

  Účel tohoto prohlášení o ochraně soukromí

  Toto prohlášení si klade za cíl informovat Vás o způsobu sběru a zpracování Vašich osobních údajů, když využíváte tuto internetovou stránku nebo mobilní aplikaci. Jsou zde zahrnuta i data, která poskytujete při registraci k účasti na Studiích Diversity a Selection.

  Tato internetová stránka není určena dětem a my neprovádíme vědomě sběr údajů, které by se dětí týkaly.

  Je důležité, abyste toto prohlášení četli spolu s jakýmkoli jiným prohlášením o ochraně soukromí či zpracování údajů. Tyto dokumenty můžeme poskytnout za určitých specifických okolností, kdy sbíráme nebo zpracováváme Vaše osobní údaje, tak abyste byli plně informováni, jak a proč využíváme Vaše data. Toto prohlášení doplňuje jiná a nemá větší váhu.

  Dohlížitel

  Gilead Sciences, Inc kontroluje a je zodpovědný za Vaše osobní údaje (v tomto prohlášení uveden jako "Gilead Sciences, Inc", „my“, „nás“ nebo „naše“).

  Pokud máte k tomuto prohlášení nějaké otázky, včetně jakýchkoli požadavků k využití Vaše práva, kontaktujte nás prostřednictvím Vašeho osobního čísla s použitím níže uvedených údajů. Osobní číslo je uvedeno v e-mailu od Vašeho lékaře, mezi kontaktními údaji.

  Kontaktní údaje

  Naše údaje jsou: [VLOŽIT]

  Celý název subjektu: Neonstone, LLC

  Jméno nebo funkce: Správce ochrany údajů

  E-mailová adresa: privacy@neonstone.com

  Pro Austrálii a Nový Zéland:

  Referent na ochranu soukromí je zodpovědný za kontrolu otázek týkajících se tohoto prohlášení. Pokud máte nějaké otázky k tomuto prohlášení, včetně jakýchkoli požadavků na uplatnění Vašich zákonných práv, kontaktujte referenta na ochranu soukromí na adrese Privacy Officer, Gilead Sciences Pty Ltd, Level 6, 417 St Kilda Road, Melbourne, 3004 nebo e-mailu AU.Privacy@gilead.com.

  Změny prohlášení a Vaše povinnost informovat nás o změnách

  Tato verze byla naposledy aktualizována 12. července 2018.

  Je důležité, aby osobní údaje, které o Vás máme, byly přesné a aktuální. Informujte nás o změně Vašich osobních údajů během doby naší spolupráce. Máte také právo požádat o změnu či aktualizaci Vašich údajů. Pokud žádáte o změnu údajů, kontaktujte nás.

  Spojení se třetí stranou

  Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na stránky třetí strany, plug-iny a aplikace. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením připojení můžete umožnit třetí straně sbírat či sdílet informace o Vás. My nekontrolujeme internetové stránky třetích stran a nejsme zodpovědní za jejich prohlášení o ochraně soukromí. Pokud opouštíte naši internetovou stránku, doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně soukromí každé stránky, kterou navštívíte.

  Následující odkaz obsahuje seznam výzkumných center: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn

 2. Údaje, které o Vás sbíráme

  Osobními údaji či informacemi se myslí jakékoli informace o jedinci, díky nimž může být tato osoba identifikována. Nezahrnují údaje, ze kterých byla identita odebrána (anonymní údaje).

  Můžeme shromažďovat, využívat, uchovávat a přenášet různé údaje o Vás, které se dají rozdělit do následujících skupin:

  • Údaje totožnosti zahrnují jméno, příjmení, uživatelské jméno nebo jiné označení, datum narození a pohlaví
  • Kontaktní údaje zahrnují adresu, e-mail a telefonní čísla
  • Následují speciální kategorie osobních údajů:
   • Klinické údaje, které zahrnují:
    • Jméno, příznaky choroby, podané léky a těhotenské/antikoncepční plány.
    • Diagnózu Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy a jiné informace nezbytné pro vyhodnocení způsobilosti k účasti ve studii.
    • Věk (mezi 18 a 75 lety).
    • Příznaky za posledních 6 měsíců; a
    • Historii užívání biologických léčiv.
  • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), Vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, časové pásmo a polohu, typy a verze plug-inů prohlížeče, operační systém a program a jiné technologie používané pro přístup k této internetové stránce, včetně dat o užívání (jak využíváte naši stránku, produkty a služby)
  • Profilové údaje zahrnují Vaše uživatelské jméno a heslo, zpětnou vazbu a průzkum odpovědí (včetně oprávnění k účasti ve studii, Vaše zdravotnické zařízení a rozpis konzultací).
  • Údaje o užívání zahrnují informace o tom, jak používáte naši stránku, produkty a služby
  • Marketingové a komunikační údaje zahrnují Vaše preference ohledně přijímání marketingu od nás a našich třetích stran a také Vaše komunikační preference (zda si přejete dostávat zprávy o následujících klinických studiích)

  Shromažďujeme o Vás Speciální kategorie osobních údajů, jak je popsáno výše, včetně detailních informací o Vašem zdravotním stavu. Avšak NESHROMAŽĎUJEME žádné informace o trestných činech a přestupcích.

  Také shromažďujeme, používáme a sdílíme Souhrnné údaje jako statistická či demografická data k jakémukoli účelu. Souhrnné údaje mohou vycházet z Vašich osobních dat, avšak zákonem nejsou považovány za osobní údaje, neboť tato data neodhalují, přímo ani nepřímo, Vaši identitu. Například shromáždíme Vaše Uživatelské údaje k výpočtu procenta uživatelů, kteří využívají určitou funkci internetové stránky. Pokud přesto zkombinujeme nebo propojíme Souhrnné údaje s Vašimi osobními údaji tak, že by bylo možné Vás přímo či nepřímo identifikovat, nakládáme s kombinovanými údaji stejně jako s osobními, v souladu s tímto prohlášením o ochraně soukromí.

  Když odmítnete poskytnout osobní údaje

  Jestliže potřebujeme shromáždit osobní údaje a vy je odmítnete poskytnout, nebudeme Vám moci povolit přístup k informacím o studii.

 3. Jak jsou Vaše osobní údaje shromažďovány?

  Používáme různé metody pro sběr dat od Vás a o Vás včetně následujících:

  • Direct interactions. Můžete nám poskytnout Vaše kontaktní a zdravotní údaje vyplněním formulářů nebo odpovědí poštou, telefonem, e-mailem či jinak. Toto zahrnuje i osobní údaje, které poskytujete, když: žádáte o přístup k našim službám klinického výzkumu,
   • vytváříte účet přihlášením a zadáním hesla na naší internetové stránce,
   • odebíráte náš zpravodaj či publikace,
   • žádáte o zaslání marketingu, nebo
   • nám poskytujete zpětnou vazbu.
  • Automatizované technologie či komunikace. Pokud používáte naši internetovou stránku, můžeme automaticky sbírat Technické údaje o Vašem zařízení, dále o aktivitách na internetu a jejich vzorcích. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, serverových protokolů a jiných podobných technologií. Také můžeme obdržet Vaše Technické údaje, pokud navštívíte jiné internetové stránky využívající naše soubory cookie. Pro více informací o používání souborů cookie viz.
  • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Je možné, že obdržíme Vaše osobní údaje od více třetích stran a veřejných zdrojů, jak je vysvětleno níže:
   • Technické údaje od následujících stran:
    1. poskytovatelé analýz, např. Google, se základnou mimo EU,
    2. reklamní sítě, např. Google nebo Facebook, se základnou mimo EU, a
    3. poskytovatelé vyhledávání informací, např. Google, se základnou mimo EU.
 4. Jak využíváme Vaše osobní údaje

  Použijeme Vaše osobní údaje jen tehdy, když nám to povolí zákon. Zpracování Vašich osobních údajů zahrnuje přepracování, seřazení, upravení, sloučení, nahlédnutí, zničení, oznámení přenosem, šíření, vymazání, organizaci, zaznamenání, omezení, získání zpět, uložení, vytvoření struktury, použití či jiné zpřístupnění.

  Nejčastěji využijeme Vaše údaje v následujících případech:

  Zpracování a oznámení neblahých událostí Komunikace týkající se našich studií
  Sdělení informací o bezpečnosti produktu Komunikace ohledně průzkumu trhu a vývoji produktů
  Kvalita produktu a management stížností Komunikace ohledně informací o produktu
  Správa a udržení nutných zákonných registrací produktu, včetně sledování zdravotnických zařízení Komunikace ohledně všeobecných zdravotních informací (například o určitých zdravotních stavech)
  Správa a udržení dobrovolných závazků pacienta a podpůrných programů Určení Vašeho oprávnění k využívání určitých produktů, služeb či programů
  Odpovídání na Vaše žádosti o informace, produkty či služby Organizační plánování a rozvoj (například vnitřní komunikace, rozpočty, administrativa a projektový management)
  Naše firemní záměry ohledně souladu, vybavení a bezpečnosti na síti Správa vzdělávacích programů
  Vnitřní vyšetřování možných pochybení či selhání v souladu s našimi strategiemi a postupy. Výzkum obchodu a marketingu
  Audit našich programů a služeb kvůli dodržování postupů Potvrzení a ověření Vaší totožnosti během spolupráce s námi
  Zákonná řízení a vládní vyšetřování (například na základě soudního povolení, předvolání a nařízení soudu Sledování Vašich interakcí (online a offline) s námi
  Jaké máme zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů Zlepšení a rozvoj našich produktů a služeb
  Diagnostika zařízení a aplikací Statistická analýza
  Platba zpracování; a/nebo správy internetové stránky

  Souhlas

  Obecně nepotřebujeme souhlas jako legální podklad pro zpracování Vašich osobních údajů, kromě následujících:

  • Žádáme Vás o výslovný souhlas, pokud nám poskytujete údaje ze Speciální kategorie osobních údajů, tak jak je popsáno výše v sekci 2 Pokud Vás požádáme o výslovný souhlas, budete mít možnost schválit jej elektronicky. Kdykoli máte právo tento souhlas odvolat tak, že nás kontaktujete.
  • Žádáme Vás o souhlas přes e-mail nebo textovou zprávu ohledně spojení se třetí stranou kvůli přímému marketingu. Kdykoli máte právo tento souhlas odvolat tak že nás kontaktujete

  Klikněte na 10 pro více informací ohledně druhů legálních podkladů, podle kterých zpracováváme Vaše osobní údaje.

  Marketing

  Snažíme se Vám nabídnout více možností týkajících se určitého použití osobních údajů, hlavně v oblasti marketingu a reklamy. Nastolili jsme následující mechanismy pro kontrolu osobních údajů:

  Propagační nabídky od nás

  Můžeme použít Vaši identitu, kontakt, technická, uživatelská a profilová data ke zjištění, co byste dle nás mohli chtít či potřebovat nebo co by Vás mohlo zajímat. Takto rozhodneme, jaké produkty, služby a nabídky by pro Vás mohly být relevantní (nazýváme to marketingem).

  Marketingovou nabídku obdržíte, jestliže jste si od nás vyžádali informace nebo jsme Vám poskytli služby a zároveň jste tento marketing nezakázali.

  Marketing třetí strany

  Před sdílením Vašich osobních údajů se společnostmi mimo Gilead Sciences, Inc. group pro marketingové účely obdržíte speciální formulář k souhlasu.

  Odstoupení

  Kdykoli můžete požádat třetí stranu o ukončení zasílání marketingových zpráv, a to tak, že se přihlásíte na internetovou stránku a zaškrtnete či odškrtnete daná okénka k nastavení Vašich marketingových preferencí, případně můžete otevřít ukončující odkaz, který je zasílán s každou marketingovou zprávou nebo nás můžete kdykoli kontaktovat.

  Jestliže odmítnete zasílání marketingových zpráv, nebude se toto odmítnutí vztahovat na osobní údaje, které jste nám poskytli při využívání našich služeb, produktů/zkušeností z provozu či jiných transakcí.

  Kdykoliv se můžete rozhodnout, že stáhnete svůj souhlas či výslovný souhlas, který jste nám dali, a to tak, že nás kontaktujete svým osobním číslem na adrese privacy@neonstone.com

  Soubory cookie

  Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, že buď zakážete všechny soubory cookie či jen některé, nebo se Vám zobrazí upozornění, pokud je stránky používají či získávají. Soubory cookie můžete omezit v nastavení prohlížeče (nápovědu najdete v nabídce Nápověda prohlížeče). Příklad, jak lze přizpůsobit nastavení (v prohlížeči Internet Explorer): Klikněte na Nástroje v horní části prohlížeče > Možnosti internetu > Osobní informace. Pokud zablokujete či odmítnete soubory cookie, mějte na paměti, že některé části internetové stránky se pro Vás mohou stát nepřístupné nebo nesprávně fungovat. Pro více informací o souborech cookie navštivte.

  Změna úmyslu

  Použijeme Vaše osobní údaje jen tehdy, když nám to povolí zákon. Pokud si přejete obdržet vysvětlení, jak je zpracování k novému účelu kompatibilní s původním záměrem, kontaktujte nás pod Vaším osobním číslem na adrese privacy@neonstone.com

  Mějte na paměti, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí či souhlasu, a to v souladu s výše uvedenými pravidly, kde je to vyžadováno zákonem.

 5. Prozrazení Vašich osobních údajů

  Je možné, že budeme nuceni sdílet Vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže:

  • Vnitřní třetí strany uvedené v Glosář
  • Vnější třetí strany uvedené v Glosář
  • Specifické třetí strany jako Neonstone Ltd, OVH Ltd, které poskytují IT a hostitelské služby s respektem k této internetové stránce a souvisejícím IT servisem.

  Třetí strany, kterým můžeme části našeho podnikání či majetku prodat, převést nebo sloučit. Popřípadě můžeme hledat k získání jiné podniky nebo se s nimi sloučit. Jestliže v naší firmě proběhne změna, nový majitel může použít Vaše osobní údaje stejným způsobem, jako je psáno v tomto prohlášení. Od všech třetích stran vyžadujeme respekt k ochraně Vašich osobních údajů a zacházení s nimi podle zákona. Naši externí poskytovatelé služeb nemají povoleno využívat Vaše osobní údaje k vlastním účelům a mohou je použít pouze pro specifické účely, a to v souladu s našimi instrukcemi.

  Konkrétně poskytujeme třetím stranám následující údaje:

  Příjemce osobních informací (kontaktní informace) Země, ve které se příjemce nachází Poskytnuté osobní informace Účel, ke kterému příjemce údaje využije Retenční perioda
  Váš přidělený zadavatel studie https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&&show_locs=Y#locn Věk, pohlaví, PSČ, země, těhotenství, antikoncepční plány, historie příznaků, zdravotní historie, e-mail, onemocnění Ke sledování pacienta a zhodnocení způsobilosti pomocí screeningových návštěv, tam, kde to bylo potvrzeno Pro délku trvání studie
  Delegovaná firma Popis pověřených služeb
  Neonstone Ltd. Ustanovení IT a hostujících služeb s respektem vůči naší internetové stránce a přidruženým IT službám
  OVH Ltd. Ustanovení IT a hostujících služeb s respektem vůči naší internetové stránce a přidruženým IT službám
 6. Mezinárodní přesuny

  Sdílíme Vaše osobní údaje uvnitř Gilead Sciences, Inc Group. Některá umístění databází mohou být v zemích, kde není zajištěna dostatečná úroveň ochrany údajů, tak jako ve Vašem domovském státě. Bez ohledu na to jsou však všechny naše přidružené organizace povinny zacházet s Vašimi osobními údaji v souladu s tímto prohlášením a naší strategií ohledně ochrany soukromí, údajů a postupů.

  EU-USA a Švýcarsko-USA prohlášení o ochraně soukromí: Gilead Sciences, Inc a její přidružené organizace ve Spojených státech mohou obdržet individuální osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska. Dodržujeme EU-USA a Švýcarsko-USA Principy ochrany soukromí (Principy ochrany soukromí), s respektem ke sběru, použití a uchování osobních údajů z EHP a Švýcarska. Pokud je zde konflikt mezi podmínkami tohoto prohlášení a Principy ochrany soukromí, Principy ochrany soukromí mají vyšší váhu. Pro více informací o struktuře Principů ochrany navštivte https://www.privacyshield.gov/. Mezinárodní centrum pro řešení sporů (ICDR) jedná jako naše třetí strana k řešení sporů, tak jak je vyžadováno soustavou principů ochrany. Pokud máte připomínku ohledně dodržování Principů ochrany, můžete nás kontaktovat přímo nebo přes ICDR na adrese http://go.adr.org/privacyshield.html. Za určitých okolností je možné se odvolat k rozhodčímu řízení. Co se týká našeho dodržování Principů ochrany soukromí, jsme podrobeni investigativním a vymáhajícím mocnostem Federální obchodní komise USA.

  Můžeme přesunout Vaše osobní údaje zmíněné výše k našim třetím stranám, se kterými máme smlouvu k poskytování služeb v zastoupení, aby vykonávaly aktivity či funkce spojené s jejich zpracováním. Tento přenos zahrnuje, mimo jiné, přesun osobních údajů k zadavatelům klinických studií, kteří sídlí po celém světě. Naše třetí strany jsou zavázány smlouvou dodržovat zákonné normy či nařízení, včetně mechanismu přenosu osobních údajů z EU za její hranice za účelem obdržení údajů z EU, což zahrnuje ustanovení Evropskou komisí, EU-USA a/nebo Švýcarsko-USA certifikáty ohledně ochrany soukromí, a/nebo EU standardní smluvní klauzule.

  Pro více informací o přenosu Vašich osobních údajů za hranice nás kontaktujte Vaším osobním číslem na adrese privacy@neonstone.com

 7. Zabezpečení údajů

  Podnikli jsme patřičné kroky k zabránění nechtěné ztrátě Vašich osobních údajů, použitých či získaných nepovolenou cestou, pozměněných nebo odhalených. Navíc omezujeme přístup k Vašim osobním údajům těm zaměstnancům, agentům, dodavatelům a jiným třetím stranám, které je potřebují znát. Tito budou zpracovávat Vaše údaje dle našich instrukcí a jsou zavázání zachovávat mlčenlivost.

  Stanovili jsme postupy při podezření na únik údajů a budeme o tom informovat Vás a jakéhokoli správce úniku, tak jak jsme povinni dle zákona.

 8. Retence dat

  Jak dlouho budete využívat moje osobní údaje?

  Budeme uchovávat Vaše osobní údaje 5 let, déle pouze pokud pro to bude legální důvod.

  K určení vhodné doby k uchování údajů zvažujeme jejich objem, povahu a citlivost, možné riziko poškození při jejich nepovoleném použití či úniku. Dále účely, pro které Vaše údaje zpracováváme, zda-li toho můžeme dosáhnout i jinak a také aby toto bylo v souladu se zákonnými normami.

  Podrobnosti ohledně uchování údajů k různým účelům jsou k dispozici v naší strategii, kterou si můžete vyžádat kontaktováním nás.

  Při znehodnocování osobních informací používáme komerčně rozumné a technicky možné postupy, aby údaje byly nezískatelné a nekopírovatelné, a to následujícím způsobem:

  • Elektronické složky s osobními údaji budou nenávratně vymazány za použití metody, která je učiní nezískatelnými; a
  • Všechny ostatní záznamy, výtisky, dokumenty a jiná média budou skartovány nebo spáleny.
 9. Vaše práva

  Za určitých okolností se na Vaše osobní údaje vztahují zákonné normy:

  • Vyžádat si přístup k Vašim údajům (obecně znám jako “přístup k údajům subjektu”). Toto Vás opravňuje k obdržení kopie údajů, které o Vás máme a ke zjištění, zda s nimi legálně nakládáme.
  • Vyžádat si opravu údajů, které o Vás máme. Toto vám umožňuje opravit jakákoli nekompletní či nepřesná data, avšak je možné, že budeme muset ověřit jejich pravdivost.
  • Požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Toto Vám umožňuje požádat nás o vymazání či vynětí dat, u kterých není důvod k dalšímu zpracování. Také máte možnost požádat o smazání či odstranění údajů tam, kde jste úspěšně uplatnili právo výhrady vůči zpracování (viz níže), kde jsme my mohli zpracovat Vaše údaje nezákonně nebo kde jsme zákonem povinni tato data vymazat. Přesto však nemusíme být vždy schopni vyhovět Vaší žádosti kvůli zvláštním zákonným důvodům, které Vám budou objasněny při podání žádosti.
  • Požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Toto Vám umožňuje zažádat o pozastavení zpracování Vašich údajů v následujících situacích: (a) pokud požadujete upřesnění dat; (b) pokud od nás potřebujete uchovat data déle, než je nutné, kvůli obhajobě nároku; nebo (c) jste podali námitku k použití Vašich dat a my musíme ověřit, zda překračujeme zákonné meze.
  • Požádat o přesun Vašich osobních údajů k Vám nebo třetí straně. Poskytneme Vám či Vámi zvolené třetí straně Vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném, počítačem čitelném formátu. Berte na vědomí, že toto právo se týká pouze automatizovaných informací, k jejichž použití jste nám poskytli souhlas nebo se uplatní tam, kde využíváme údaj k naplnění smlouvy s Vámi.
  • Kdykoli stáhnout souhlas tam, kde jej požadujeme ke zpracování Vašich osobních údajů. Přesto toto neovlivní zákonné zpracování dat získaných před stažením souhlasu. Pokud souhlas stáhnete, nebudeme Vám moci poskytnout určité produkty a služby. V tom případě Vám poradíme, až budete souhlas stahovat.

  Pokud si přejete uplatnit jakékoli právo uvedené výše, kontaktujte nás Vaším osobním číslem na adrese Pokud si přejete uplatnit jakékoli právo uvedené výše, kontaktujte nás Vaším osobním číslem na privacy@neonstone.com.

  Bez poplatku

  Nemusíte platit za přístup k Vašim osobním údajům (nebo pro uplatnění jiných práv). Přesto můžeme Vaši žádost zamítnout, pokud je nejasně postavená, opakovaná či přemrštěná.

  Co od Vás možná budeme potřebovat

  Mohli bychom od Vás vyžadovat specifické informace, které nám pomohou určit Vaši totožnost a potvrdit právo přístupu k Vašim osobním údajům (nebo k uplatnění jakéhokoli jiného práva). Toto je bezpečnostní opatření proti odhalení osobních údajů osobě, která na to nemá právo. Tako Vás můžeme kontaktovat s žádostí o další informace v souvislosti s Vaším požadavkem pro urychlení naší odpovědi.

  Časový limit pro odpověď

  Snažíme se odpovědět na všechny legitimní žádosti do 10 dnů. Občas to může trvat i déle než 10 dní, pokud je Vaše žádost komplexní nebo jste jich podali více. V tomto případě Vás upozorníme na prodlení a budeme průběžně informovat.

 10. Glosář

  ZÁKONNÉ PRINCIPY

  Vykonání kontraktu znamená zpracování Vašich dat tam, kde je to nutné pro naplnění smlouvy, které jste součástí nebo k provedení kroků na Vaši žádost před vstupem do takovéto smlouvy.

  Dodržet zákonné či regulační závazky znamená zpracování Vašich údajů tam, kde je to nutné k naplnění zákonných či regulačních norem, pod které spadáme.

  TŘETÍ STRANY

  Vnější třetí strany

  • Poskytovatelé služeb vystupující jako výrobci ve Spojeném království a Francii, kteří poskytují IT a administrační služby systému.
  • Profesionální poradci vystupující jako výrobci či společní kontroloři včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťovatelů ve Spojených státech, kteří poskytují konzultační, bankovní, zákonné, pojistné a účetní služby.
  • Následující odkaz obsahuje seznam výzkumných center: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02914522?term=NCT02914522&rank=1&show_locs=Y#locn